Telefon Numaralarımız 0224 211 5731    0224 211 5733
Kurumsal Politikalarımız Çevre Politikası
 
Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak,

Çevre etkilerini kontrol altına tutarak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün, hizmet ve üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Bursa Seyahat Birlik olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler:

  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp yakıt tüketimini azaltarak, havanın korunması sağlamak.
  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
  • Yakıtın çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.
  • Su tüketim hedefini bir önceki yıllara göre daha asgari seviyeye çekmek.
  • Elektrik Tüketim miktarını bir önceki yıllara göre daha asgari seviyeye çekmek.
  • Sürekli kullanılmayan alanlar için sensörlü lamba uygulanmasını sağlamak.