Telefon Numaralarımız 0224 211 5731    0224 211 5733
Kurumsal Politikalarımız Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma Politikası
 
Şirket içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda;

  • İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir.
  • İşe girişte ve/veya gerekli durumlarda orijinal evraklar kendisinden alınamaz.
  • İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz.
  • Şirket tarafından yabancı işçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.
  • Şirket kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez.
  • Çalışanın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur
  • Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar.
  • Haftada altı gün çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.
  • Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.