Telefon Numaralarımız 0224 211 5731    0224 211 5733
Kurumsal Politikalarımız İş Bütünlüğü Bildirisi
 
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ’nin amacı sunduğumuz hizmetler için referans kabul edilmektir.

Misyonumuz olan Günlük Yaşam Kalitesini artırmak ve amacımız her günü daha iyi bir gün haline getirmek, sadece en yüksek iş bütünlüğü standartlarına bağlı kalınması ile başarılabilir.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti temel değerleri ve etik ilkeleri ile yaşamını sürdürür. Firma bünyesindeki tüm çalışanlardan bu değer ve ilkeleri paylaşmaları beklenir. Etik ilkelerimizin merkezinde iş bütünlüğüne bağlılığımız bulunur.

İş Bütünlüğü Bildirisi (işbu “Bildiri”) Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ‘nin iş bütünlüğünü sağlamadaki standartlarını belirler. Bu tavizsiz standartlara bağlılık, sektör lideri, sınıfının en iyisi bir şirketin çalışanı olmanın bir parçasını teşkil eder.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanlarının, mali ya da diğer iş hedefleri veya kişisel kazanımlar için işbu Bildiriye bağlılıktan asla taviz vermemeleri gerekmektedir. İş yaptığımız hiçbir konuda, dürüstlük, doğruluk ve adaletten doğmayan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyiz.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti olarak yaptığımız her şeyin sadece yasallık açısından değil, aynı zamanda iş arkadaşlarımıza, bize ve halka etik ve adil görünüp görünmeyeceği dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir.

1. HAKSIZ REKABETE GİRMEKTEN İMTİNA
Tüm dünyada serbest girişimcilik sistemi adil ve yasal rekabete dayanır. Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti , rekabet ve iş kazanımı amaçlı haksız uygulamalara müsamaha etmez. Tüm seçim ve satın alma kararlarımızı, fiyat, teslimat, kalite ve diğer etkenlere dayanarak objektif olarak alırız ve müşterilerimiz ve tedarikçilerimizden de aynısını yapmalarını bekleriz.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti’nin adil ve açık rekabet taahhüdü, iş karlılığımızı akıl, yaratıcılık ve çok çalışma yolu ile elde ettiğimiz ve büyüttüğümüz gerçeğini temel alır. Bu sebeple, bağımsız olarak kendi fiyatlandırma ve mali anlaşmalarımızı belirler ve pazar ya da müşterileri taksim etmek üzere rakiplerimiz ile anlaşmalar yapmayız.

2. PAYDAŞLAR İLE İLİŞKİLER
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti’nin, müşterileri, alıcıları ve çalışanları dâhil olmak üzere tüm paydaşları ile dürüst ve adil ilişkiler kurma taahhüdü, güven, insana saygı ve şeffaflık temel etik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu, akdi taahhütlerimize hürmet edeceğimiz ve iş anlaşmalarımızın lafzı ve ruhunu muhafaza edeceğimiz anlamına gelir. Bu aynı zamanda çalışanlarımıza adil muamele edeceğimiz ve çalışanlarımız ve müşterilerimize karşı ayrımcılığı yasaklayan geçerli tüm yasalara tam olarak uyacağımız anlamına da gelir.

3. YOLSUZLUĞA KARIŞMAKTAN İMTİNA
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti, hizmet sunularımızın gücü ve kalitesi ile iş alır. Kamu görevlilerine, ticari menfaat elde etmek üzere hediye ya da başka değerli eşyalar vermez ve başkalarının da bizim adımıza vermelerine izin vermeyiz. Özel şahısların irtikaplarına da karışmayız.

Örneğin, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ile ilgili bir kararı etkilemek ya da bir sözleşme elde etmek üzere bir hükümet görevlisine, özel müşteriye ya da olası bir alıcıya hediye vermeyiz. Aynı şekilde, firma çalışanları iş ya da daha iyi bir fiyatlandırma karşılığında bir tedarikçi ya da olası bir tedarikçiden hediye ya da ağırlama kabul etmez.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanları, bir çalışanın görüşünü riske atacak, başkalarını uygun olmayan bir şekilde etkileyecek ya da Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ‘ne olumsuz yansıyacak hiçbir şeyi kabul etmeyecek, teklif etmeyecek ya da vermeyecektir. Bu, yasadışı ya da uygunsuz siyasi katkılarda bulunmayı ve uygunsuz ticari üstünlük karşılığı hediye ya da ağırlama sunma veya kabul etmeyi de içerir. Her durumda, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanlarından ve bizi temsil edenlerden Kuruluşumuzun bütünlük ve dürüstlük standartlarını yansıtmayan bir şey yapıldığı görüntüsünü engellemeleri beklenir.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti, sınırlı belli bazı hediye ve iş ağırlamalarının, iş bütünlüğü standartlarımız sınırları dâhilinde kalabileceğini kabul eder. Bu sebeple, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanları genel olarak, özel şahıslara değer açısından mütevazı, geçerli yasalar ve yerel iş uygulamaları ile uyumlu ve uygunsuz avantaj sağlamak amacı ile teklif edilmemiş hediye, ağırlama ya da başka değer taşıyan eşyalar teklif edebilir ya da sunabilir. Bununla beraber, ticari bir müşteri ile ilişkilerde izin verilebilen hediye ve ağırlamalar kamu görevlileri ile ilişkilerde yasadışı ve gayri ahlaki olabileceğinden, çalışanların kamu görevlileri ile ilişkilerde politika ve kılavuzlarımıza riayet etmeye özel özen göstermeleri gerekmektedir.

Örneğin, bazı hükümetler çalışanlarının ve görevlilerinin halktan, bir görevlinin seyahat ya da otel konaklama masraflarının karşılanmasını da içeren, herhangi bir değerli eşyayı kabul etmesini yasaklayan kuralları mevcuttur, bazı hükümetler de bir hükümet görevlisine yemek ısmarlanmasını bile buna dâhil edebilirler. Ayrıca, bazı ülkelerde, işler hükümet tarafından denetlenir ki, bu da ticari görevliler ve hükümet görevlileri arasında ayrım yapılmasını zorlaştırır. Aynı zamanda, doğrudan yapabileceğiniz şeylerin dolaylı olarak yapılması da Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti’nin iş bütünlüğü standartlarına ve birçok ülkenin yasalarına karşıdır. Bu sebeple, bizim tarafımızdan tutulan danışmanlardan, bizim adımıza hareket ederken etik ve iş bütünlüğü standartlarımıza uymayı kabul etmeleri beklenir.

4. ÇIKAR ÇATIŞMASI
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti , tüm iş kararlarını, herhangi bir münferit çalışanın kişisel menfaati ya da avantajına dayanarak değil, objektif olarak alır. Bu, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanlarının ne zaman bir çatışma olabileceğini fark etmeleri ve daima Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ‘ nin menfaatine hareket etmeleri gerektiği anlamına gelir. Bütünlük, tüm çalışanların mevcut ya da olası bir çıkar çatışması arz eden herhangi bir şey yapılmasının önüne geçmesini gerektirir. Çıkar çatışması, örneğin, bir Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanının, çalışan, çalışanın bir akrabası ya da yakın bir tanıdığı için kişisel kazanç sağlayabilecek bir Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti kararını etkileyebilecek konuma sahip olması halinde oluşabilir. Çıkar çatışması, bir çalışan ya da yakın bir akrabasının Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti’ nin bir rakibi, tedarikçisi ya da alıcısında mali menfaati olması durumu dâhil olmak üzere birçok durumda ortaya çıkabilir.

5. GİZLİLİK, VARLIKLARIN KULLANIMI VE İÇERİDEN BİLGİYE DAYALI TİCARET
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanları, firmanın ticari menfaatlerini artırmak üzere profesyonel olarak ve iyi niyetli olarak çalışırlar. Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ’nin tescilli iş bilgileri ve diğer manevi mülkiyetleri dâhil olmak üzere kuruluş varlıklarının kötü amaçlı kullanılmamasını ve harcanmamasını sağlamaktan sorumludurlar. Tüm çalışanlar, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti, müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları hakkındaki gizli bilgileri, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti’nden ayrılsalar dahi korumak ile görevlidirler. Aynı şekilde, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti’nin mülklerini ve bilgilerini kendi ya da akrabalarının, arkadaşlarının ya da tanıdıklarının kişisel kazançları için kullanmamalıdırlar. Mali sonuçlar, birleşmeler ve edinimler, büyük ihaleler ya da stratejik planlar hakkında kamuya açık olmayan bilgiler gibi gizli şirket bilgilerine sahip çalışanların bu bilgileri firma tahvilleri ticareti yapmak üzere kullanamaz ya da bu amaçla üçüncü şahıslara aktaramazlar.

6. MALİ BEYAN DOĞRULUĞU VE GRUP KAYITLARI
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti, paydaşlarının, düzenleyicilerinin ve halkın güven ve itimadını kazanmak için gayret eder ve kendilerine doğru, şeffaf ve zamanlı bilgi sunmayı taahhüt eder. Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti kayıtlarının bütünlüğü bu amaçlar açısından önem taşır ve aynı zamanda firmanın iş kararlarını tam, doğru ve güvenilir bilgilere dayandırmasını sağlar.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ve çalışanlarından, doğru ve kurallara uygun defter ve muhasebe ve firmanın mali konumu, operasyonlarının sonuçları, işlemler ve varlıkları ve yükümlülükleri hakkında doğru ve adil bir görünüm sunan kayıtlar tutmaları istenir. Bu dokümanların genel olarak kabul gören geçerli muhasebe ilkeleri ve Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ’nin kendi dâhili denetimleri ve muhasebe prosedürlerine uygun olarak tutulmaları gerekir. Çalışanların, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti defterlerine hiçbir şekilde hiçbir zaman yanlış ya da sahte giriş yapmama yükümlülükleri bulunur. Firma varlıkları sadece yönetimin verdiği yetkilere uygun olarak kullanılabilir.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti çalışanları firmanın mali beyanlarının bütünlüğünü tehlikeye sokan hiçbir şey yapmamalı ya da harici ya da dâhili denetçileri firmanın defter ve kayıtlarına dair olarak baskı altına almamalı, yönlendirmemeli ya da yanıltmamalıdırlar.

7. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI VE İHLALLERİN BİLDİRİLMESİ
Tüm çalışanlar işbu bildiriyi ve diğer Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti politikalarını anlamak ve bunlara uymaktan sorumludurlar. İşbu Bildiriye ya da diğer Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti politikalarına riayet edilmemesi, iş sözleşmesinin yerel yasalar ve geçerli toplu iş sözleşmelerine uygun olarak feshine kadar varan disiplin cezalarına sebep olabilir. Yerel yasalar ve yönetmeliklere uygun olarak, çalışanlar, haberdar oldukları tüm yasa ve Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti politikaları ihlallerini gecikmeksizin bildirmekten ve sorun ve soruları ortaya çıktıkları anda gündeme getirmekten de sorumludurlar. Tüm bildirilerin iyi niyet esasında yapılmaları ve düzgün olarak belgelenmeleri gerekir. Şüphelenilen ihlal bildirimleri mümkün olan en büyük ciddiyet ve gizlilik içerisinde ele alınacaktır. Bu tür bildirimlerde bulunan çalışanlar intikam, tehdit ve rahatsızlığa maruz kalmayacak ve kimlikleri yasalarca izin verildiği ölçüde gizli tutulacaktır.

İşbu bildiride gündeme getirilen sorunlar genellikle karmaşık sorunlardır ve bu sorunlara basit yanıt ya da çözümler bulunmayabilir. Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ’nin ki gibi dinamik ve geniş yelpazeli işlerde öngörülemeyen durumlar ortaya çıkacaktır. Çalışanlarımıza işbu iş bütünlüğü standartlarının sağlanmasında kaynak ve destek sunma taahhüdü veririz. Bu sebeple, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti, işbu Bildiride tanımlanan standartları açıklayacak ve çalışanların ilkelerimizi faaliyetlerimize uygulamalarına yardımcı olacak bir Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti ‘ne aitpolitikaları hazırlayacaktır.